На пазара се предлагат много магнитни сепаратори, но ако се специализирате в производство, в което работите с течни смеси и други течности, трябва да изберете магнитен сепаратор MF, с други думи – проточен сепаратор, т. нар магнитен филтър с ръчно почистване. За този тип производство те са най-добри и най-обичани.

Течният носител, предназначена за сепариране, или се изтласква под налягане през сепаратора, или протича през сепаратора свободно, без налягане. Този тип сепаратори може да бъде инсталиран както в отвесно, така и във водоравно положение на проточните тръби. Нашата фирма използва магнитни ядра затворени в покривни тръби с покритие, като по този начин се гарантира защитата им от негативното действие на агресивната среда.

Такива сепаратори се срещат обикновено в промишлени сектори като машиностроене, керамична, химична и хранително-вкусова промишленост. Хранително-вкусова промишленост – течни продукти и междинни продукти.

Не на последно място зависи от целта, с която искате да използвате проточния сепаратор. От една страна това може да бъде желание стремеж да се предотврати повреда на производствената технология с феромагничтни частици. В този случай сепараторът е разположен още при в процеса на обработването на средатаносителя, преди тези технологични модули, които трябва да предпазва. От друга страна може да бъде използван с цел почистване на крайния продукт. В този случай сепараторът се разполага в самия край, но също може да се поставя и на различни места в хода на производствения процес.

Ссепараторите MF се произвеждат обикновено от неръждаема стомана 1.4301. Нашата фирма може да изработи сепаратор и за киселинна или агресивна среда от материали 1.4404 или 1.4571 според нуждите на клиента, от материали.

Принцип за почистване на магнитен сепаратор MF с ръчно почистване

Сепараторът се състои от тяло, компоненти и скрепяващи свързващи елементи. Тялото има формата на тръбичка и е стабилно фиксирано чрез монтиране към тръбите с помощта на скрепяващи свързващи елементи. Самото сепариране се извършва в тялото на сепаратора. Размерът му зависи от много фактори, които са специфични за производството, в което ще бъде използван сепараторът. Трябва да се осигури това, Трябва да не се стига до намаляване на потока на сепариранияата среда носител или до промяна на работните условията на работа.

Наистина ли използването на сепаратори се изплаща? Със сигурност да, ето защо.

  • В неназована фирма за производство на лагери за колела беше използван автоматичен проточен сепаратор. Това съоръжение удължи живота на обработващата емулсия с цели 32 %.
  • Автоматичният проточен сепаратор във фирма за производство на пружини за 4 дни отстрани 3 килограма железни частици (0,75 kg дневно) и почисти тръбите напълно.
  • В конкретно приложение в автомобилната промишленост при машиностроително производство ръчният магнитен сепаратор отстранява 800 g железни частици за 12 часа.

 

Затова не се колебайте да се обърнете за специализирана помощ и консултация към най-големия производител на магнитни сепаратори в Чешката република – нашата фирма MAGSY.