Когато говорим за магнитен сепаратор с подвижни решетки, трябва да си представим някаква нещо като кутия с разположена вътре технология, която може да отдели замърсяванията от сухите хомогенни смеси и материали в тръбните системи на производства с прекъсване.

Сърцето на цялата технология, разположено вътре в кутията, са подвижните магнитни решетки. После Ттази кутия се монтира после в система от тръби, ако е възможно в отвесно положение, за да може насипният материал по-лесно да премине през целия сепариращ механизъм. След това магнитните решетки в кутията могат да засекат и да извлекат от изсипания материал магнитните замърсявания в сместа.

За какво е подходящ този сепаратор?

 • Хранително-вкусова промишленост
 • Аграрна промишленост
 • Химическа промишленост
 • Строителство – производство на строителни материали, керамика и порцелан
 • Обработваща промишленост (обработване на пластмаси и гума, рециклиране и разделно събиране на отпадъци)

 

Основни предимства на сепаратора

 

Отстраняване на замърсяванията в процеса на работа с цел защита на производствената технология:

 • Благодарение на сепаратора феромагнитните замърсявания се отстраняват още от самото начало или в хода на производствения процес, преди материалът да влезе в технологията, тоест повреждането му се предотвратява.
 • Решетката се състои от магнитни пръти, по които има силни неодимови магнити, гарантиращи максималното възможно сепариране
 • Могат да уловят замърсявания с големина, започваща от 1 mm

 

Сепариране с цел максимална чистота на продукта:

 • За максимална чистота на финалния продукт сепараторът се разполага в самия край на производствения процес.
 • Следователно самият продукт е почистен от феромагнитни замърсявания
 • Чистотата се осигурява от силни неодимови магнити, които са част от магнитните пръти
 • Магнитните пръти улавят много фини замърсявания (от 1,0 µm)

 

Процедура за почистване на магнитния сепаратор

Защо фирма MAGSY?

Магнитните сепаратори могат да бъдат закупени от вече произведените и съхранявани на склад наличности или, ако вашето производството ви го изисква, могат да бъдат проектирани по поръчка – от и то от чертеж, през производство, чак до монтаж.

Фирма MAGSY е не само най-големият специализиран производител, но работи в тази област повече от 20 години. Фирмата има клонове не само в цяла Европа, но и в Русия и САЩ.

Дългогодишният ни опит ни позволява да изработим сепаратор по поръчка само за 3 месеца, затова се нареждаме сред топ производителите в цяла Европа.