Магнитните сепаратори са ключов елемент в промишлеността, който ефективно помага за отделянето на магнитни и метални частици от различни материали.

Една от основните причини, поради които магнитните сепаратори са основно оборудване в промишлеността, е способността им да отделят нежеланите примеси от материалите. В тези области често се случва на определен етап от производствения процес да се появят метални или магнитни частици, което води до влошаване на качеството на крайния продукт. Те също така гарантират, че няма да има износване и повреда на производственото оборудване. Това удължава живота и надеждността на оборудването и намалява разходите за ремонт.

Какво представлява магнитният барабанен сепаратор MB?

Сепараторът с магнитен барабан (MB) използва силно магнитно поле, за да улови и отдели магнитните замърсители от материалите, които преминават през него.

Магнитният барабанен сепаратор се състои от здраво цилиндрично тяло. Този цилиндър или барабан е изработен от неметален материал и обикновено е устойчив на високи температури и корозия.

В цилиндъра е монтиран силен магнит, който генерира силно магнитно поле.

След това материалът или суровината попада на повърхността на магнитния барабанен сепаратор. Той се върти и докато се върти, се генерира магнитно поле, което е в състояние много ефективно да улови магнитно чувствителни частици върху обвивката си, като по този начин ги отделя от материала. Уловените частици се свързват здраво с повърхността на сепаратора, докато останалият материал продължава производствения процес.

След това барабанният сепаратор се почиства ръчно или автоматично и замърсяванията се отстраняват.

Предимства на магнитния барабанен сепаратор

Магнитният барабанен сепаратор е много ефективен при отделянето на магнитно чувствителни частици, в резултат на което се получават висококачествени крайни продукти. Този тип сепаратор също така не изисква тежка поддръжка или почистване. Магнитните барабанни сепаратори са подходящи за широк спектър от производствени и промишлени приложения, като например минно дело, металургия, рециклиране, химическа и хранително-вкусова промишленост.

Почистване на магнитния барабанен сепаратор

По време на работа металните замърсители полепват по повърхността на сепаратора и трябва да се отстраняват периодично, за да се поддържа ефективността на сепаратора.

1. Ръчно почистване

Този метод се използва най-често, особено за по-малките барабанни сепаратори. Използват се специални инструменти, като например стъргалка. Тази процедура е лесна, но изисква оторизирано лице, което да се грижи за редовното почистване.

2. Автоматично почистване

За производства с непрекъсната работа идеален е сепараторът със свободен барабан и автоматично почистване. Програмиран механизъм автоматично ги отстранява и събира в отделен контейнер, който след това просто трябва да се изважда от време на време. Между другото, можете да видите това в нашата анимация.

Материалът, който включва маркираните в червено железни частици, постъпва в сепаратора с магнитна кутия MBZ през отвора в горната част на сепаратора.

Те попадат върху въртящия се магнитен барабан, разположен в конструкцията на шкафа. При удара металните частици се задържат върху въртящия се магнитен барабан.

Когато материалът заедно с металните частици достигне долната фаза, материалът пада отделно в лявата камера, а частиците продължават нататък. Едва в следващата фаза на въртене те също се отделят от барабана, но отпадат в отделна и самостоятелна камера.

За професионална помощ и консултация не се колебайте да се свържете с MAGSY, най-големия производител на магнитни сепаратори в Чешката република.