Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Магнитен съд за сепариране MSN

Магнитният съд за сепариране намира приложението си в производства, в които трябва да бъде сепарирано голямо количество метални замърсявания от течности. Според типа на използваните магнити (в съда могат да бъдат използвани, както по-слаби феритни магнити, така и най-силните неодимови NdFeB) могат да бъдат сепарирани не само по-големи, но и много фини замърсявания. Магнитният съд за сепариране винаги е снабден с магнитен цилиндър. Сепарираната течност протича под този цилиндър, който улавя металните магнитни замърсявания. После от въртящия се магнитен цилиндър замърсяванията се забърсват в подготвения съд.

По-подробна информация