Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Магнитен цилиндър MV

Магнитният цилиндър е сред сепараторите с автоматично почистване, тоест без необходимост от обслужване от хора. Благодарение на използването на цилиндър е възможно да бъдат сепарирани феромагнитни замърсявания от сухи смеси, транспортирани с помощта на лентов конвейер. Служи за отделяне на по-големи метални замърсявания.

По-подробна информация