Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Проточен магнитен сепаратор MF – EKO

Магнитният сепаратор MF – EKO е най-простата версия на проточния сепаратор MF. В конструкцията си MF – EKO изхожда от типа MF – Classic, но е конструктивно улеснен. Сепараторът се състои от тяло, тръби на фланеца, магнитни ядра и скрепяващи елементи. Покривните тръби, които са здраво свързани с носещия фланец, са отворени от едната страна, за да може ядрата да бъдат изтегляни. Чрез изтеглянето на магнитните ядра от тръбите се постига размагнитване на тръбите. Следователно ядрата са напълно покрити само при пъхване в тръбите, т. е. в позиция за сепариране.

MF – EKO е предназначен преди всичко за по-малко взискателни клиенти, които по-специално нямат високи изисквания за комфортна система за почистване на сепаратора. Ценовата категория на MF – EKO отговаря на опростения модел и е най-ниската от всички типове MF

По-подробна информация