Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Проточен магнитен сепаратор MF – Special

Този сепаратор е предназначен за полутечни или гъсти смеси, които биха могли да запушат стандартния проточен сепаратор с повече тънки магнитни тръби. Намира приложение в хранително-вкусовата или месопреработвателната промишленост. В тялото на сепаратора има само една магнитна тръба с диаметър 60 мм, около която протича целият сепариран материал – грубо смляно месо и вътрешности. Сепараторът не съдържа проточен лабиринт, като така се гарантира плавното преминаване на материала. Сепараторът може да бъде разположен в тръба под налягане с максимално налягане 10 бара. Магнитният компонент от горната си страна е оборудван с висяща ключалка, която предотвратява нежеланото изваждане на магнитните тръби, дори и при протичане на материала в тръбата.

По-подробна информация