Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Ротационен магнитен сепаратор MSVR – EKO

Магнитният сепаратор MSVR ECO е опростен вариант на стандартния, ръчно почистван магнитен сепаратор, който изпълнява функцията си за магнитно сепариране също толкова надеждно, както и останалите ротационни сепаратори, различава се само по начина на почистване, като трябва да се обръща повишено внимание при работата с магнитното ядро, което в процеса на чистене се изважда от покривния неръждаем компонент.

По-подробна информация