Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Ротационен магнитен сепаратор MSVR

Новата серия ротационни магнитни сепаратори е специално разработена с оглед на изключително високите изисквания на нашите клиенти за магнитно сепариране и в много, що се отнася до насипните характеристики, „сложни“ материали. Такива материали са например млян червен пипер, млян черен пипер, някои фракции на каолин, сажди, брашно, пудра захар и много други материали, които имат тенденцията на т. нар. образуване на свод, която пречи на плавното протичане на материала.

Примери за използване

По-подробна информация