Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки
  • Сухи смеси
  • Магнитен сепаратор върху лентов транспортьор MSF

Магнитен сепаратор върху лентов транспортьор MSF

Магнитният сепаратор върху транспортна лента с автоматично почистване (MS F) е подходящ за отделяне на големи количества по-големи феромагнитни примеси от лесно пропускливи материали по време на транспортирането им върху транспортна лента. Поставянето на сепаратора обикновено може да се извърши, без да се пречи на конструкцията на конвейера. Конструкцията се състои от магнитна плоча, около която циркулира транспортна лента с носачи, чиято задача е да изнася отделените метали извън магнита.

По-подробна информация