Искате ли да получите безплатна оферта за сепаратор от нашата фирма?
Искам, разбира се
За сухи смеси
curățare automată
ръчно почистване
За течни смеси
ДРУГИ ВИДОВЕ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ
други връзки

Магнитен сепаратор в текстилни филтри MTF

Съвсем по мярка за нуждите на захващането, магнитното сепариране дори и на най-малките метални магнитни замърсявания в течностите са създадени тези магнитни пръти, монтирани в специален държач, които обикновено наричаме „Магнитни сепаратори в текстилни филтри“. Ако ги монтирате, усилвате максимално захващането на тези замърсявания и пестите разходи за много честа смяна на филтрите от текстилни тъкани, като наше вътрешно проучване доказа, че почти 45 % от замърсяванията, които трябва да бъдат уловени, са магнитни замърсявания, а нерядко те са и с толкова малки размери (под 1,5 µm – имащи характер на „лепкава кал“), че филтрите с ограничени размери на филтърната мрежа изобщо не са способни да ги уловят.

По-подробна информация